за нас   контакти   експозитури   на почеток   


Кредити за физички лица

  Одберете кредит кој најмногу одговара на Вашите потреби од следната палета на кредити на Централна кооперативна банка АД Скопје:

Одберете кредит кој најмногу одговара на Вашите потреби од следната палета на кредити на Централна кооперативна банка АД Скопје:

- ЦКБ Доверба

- ЦКБ Пензионери

- ЦКБ Студентски кредит

- ЦКБ Потрошувачки кредит

- ЦКБ Експрес кредит со залог на злато

- ЦКБ Хипотекарен - ненаменски потрошувачки кредит

- ЦКБ Станбен кредит

- ЦКБ Автомобилски кредит


Потребни документи

 

 

Контакт:

e-mail: danko.ortakovski@ccbank.mk  / sonja.zikova@ccbank.mk

телефон: (02) 3249 356 / (02) 3249 360

 или во било која од експозитурите на Банката. 

 

 
  нагоре    на почеток
  Централна Кооперативна Банка АД Скопjе Сите права се задржани за нас